Patirtis

Tautinio paveldo produkų sertifikatasUž patirtį dėkoju aplinkybėms, žmonėms ir medžiams. Jų buvo ir yra daug. Bandysiu atgaminti praeitį, nors mieliau judu į ateitį.

1987 m. – Kauno politechnikume įgyta techniko-technologo kvalifikacija

1990 m. – Prienų drožėjų kūrybinės grupės formavimas

1999 m. balandžio 28 d. – paskirtas dalininkų įsteigtos VšĮ „Prienų drožėjai“ (dabar „Meninė drožyba) vadovu

2000 m. – Lietuvos kultūros premijos laureatas

2005 m. – Lietuvos tautodailininkų meno kūrėjų asociacijos narys

2005 m. – Meno kūrėjo statusas

2007 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino donatorius

2009 m. – apdovanotas Kauno apskrities viršininko garbės ženklu už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant kultūrą Kauno apskrityje ir Kauno apskrities garsinimą šalyje ir užsienyje.

2009 m. – sertifikuotas A kategorijos tradicinių amatų meistru. Sertifikuoti tradiciniai gaminiai (objektai): kryžiai, koplytstulpiai, antkapiniai paminklai, skulptūros, koplytėlės, stogastulpiai bei atestuota neformalaus švietimo mokymo programa „Tradicinio kryžiaus drožyba“

2010 m. – paskirta Kultūros ministerijos Individuali valstybės stipendija už projekto „Prienų ir Birštono krašto kryždirbystė. Sisteminis katalogas“ parengimą.

2010 liepos 6 d. – LR Prezidentė įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį.

 

23-jų tarptautinių ir 14-os respublikinių medžio skulptorių simpoziumų Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje organizatorius ir dalyvis. Darbai eksponuoti Lietuvos ir užsienio parodų salėse bei galerijose kartu su kitais autoriais ( apie 50 parodų) Surengtos 5 autorinės parodos Lietuvoje, 1 Vokietijoje ir 3 Austrijoje.

Memorialinių paminklų, didelių skulptūros darbų sukurta apie 600. Jie pasklidę po Lietuvą, Lenkiją, Baltarusiją, Rusiją, Čekiją, Austriją, Vokietiją, Daniją, Šveicariją, Estiją, Japoniją ir kt. šalis.

Išspausdintų straipsnių autorius: „Šiuolaikinių simpoziumų ir seminarų rengimas Lietuvoje ir Europoje”, Tautodailės metraštis Nr.2, 1998 m., „Kultūrų kryžkelė tarptautinėje medžio drožėjų stovykloje Japonijoje”, Tautodailės metraštis Nr. 4, 2000 m., „Japonija – drožėjų meka iš arti”, Meisteris Nr. 2, Nr. 3, 2000 m.

Katalogo „Sūduvos krašto drožyba, skulptūra ir kryždirbystė“ sudarytojas (2006 m.).

Knygos „Medžio dirbiniai sodyboje“ autorius (2007 m.).

 

1990 m. – paminklas Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausio karinio rango pareigūnams, žuvusiems prie Lamos ežero, atminti (Norilskas, Rusija, h-9 m).

1993 m. – paminklas M. Kęsgailai, Žalgirio mūšio 580-osioms metinėms paminėti (Žalgirio parkas, Cinkiškiai, Kėdainių r., h- 9 m).

1993 m. – paminklas J. Žadevidui, Žalgirio mūšio 580-osioms metinėms paminėti (Žalgirio parkas, Cinkiškiai, Kėdainių r., h- 8 m).

1994 m. – paminklas Babtų miestelio ir gyvenvietės 600-osioms metinėms paminėti (Babtai, Kauno r., h – 11 m).

1994 m. – Prienų miesto kryžius su Šv. Jurgio skulptūra, skirtas popiežiaus Jono Pauliaus 2-ojo vizitui į Lietuvą įamžinti (Prienai, h – 6 m).

1997 m. – Paminklas Evangelemanui – evangelijos skelbėjui (Paudorf, Austrija, h – 3,7 m).

1998 m. – Paminklas daktarui Jonui Basanavičiui (prie Santariškių universitetinių klinikų, Vilnius, h – 10 m ).

1999 m. – Koplytstulpis „Gabija“ (Inami, Japonija, h – 3,5 m).

1999 m. – Paminklinis kryžius Lietuvos 16-osios divizijos suformavimui atminti (Oriolas, Rusija, h – 7 m).

2000 m. – Paminklas Vytautui Didžiajam (prie Santariškių universitetinių klinikų, Vilnius, h – 13,5 m).

2001 m. – Paminklas miesto įkūrėjui „Gfohles Waldhold“ (Gfohl , Austrija, h – 3,6 m).

2002 m. – Paminklinis kryžius poetui Bernardui Brazdžioniui (Petrašiūnų kapinės, Kaunas, h – 3,2 m).

2002 m. – Paminklas Balbieriškio miestelio 500-osioms metinėms įamžinti (Balbieriškis, Prienų r., h – 7,3 m).

2002 m. – Paminklinis kryžius prieš Žemaitkiemio bažnyčios šventorių (Žemaitkiemis, Ukmergės r., h – 6 m).

2003 m. – Paminklinis stogastulpis Kražių miestelio 750-osioms metinėms įamžinti (Kražiai, Kelmės r., h – 8 m).

2003 m. – Paminklinis dvipusis kryžius su laiminančio Kristaus ir Marijos skulptūromis (Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventorius, Marijampolė, h – 7,5 m).

2003 m. – Jubiliejinis paminklas Skinderiškio parko 35 – mečiui (Skinderiškiai, Kėdainių r., h – 6,5 m).

2004 m. – Paminklas Mykolo Žilinsko 100-osioms gimimo metinėms pažymėti (Kalvarija, h – 5,3 m).

2004 m. – Paminklas okupacijų aukoms (Zapyškis, Kauno r., h – 4,7 m).

2004 m. – Paminklinis dvipusis stogastulpis Šv.Vincentui Pauliečiui ir Palaimintajam Ark. Jurgiui Matulaičiui (Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventorius, Marijampolė, h – 7,2 m).

2004 m. – Paminklinis stogastulpis „Saulės dievaitė“ (Grosschonau, Austrija, h – 5,7 m).

2004 m. – Koplytstulpis kunigui Jonui Palukaičiui 100-osioms gimimo metinėms (Šakių r., h – 3,6 m).

2004 m. – Skulptūra koplytėlei „Šv. Juozapas“, skirta šeimos jubiliejui (Gfohl, Austrija, h – 2,5 m).

2004 m. – Kauno aviacijos sporto klubo pagrindinis paminklinis akcentas (Pociūnai, Prienų r., h – 7 m).

2005 m. – Skulptūrinis ansamblis Marijampolės dramos teatro 100-ojo jubiliejaus proga (Marijampolė, h – 4,6 m).

2005, 2006, 2007 metai – Lietuvos LDK kunigaikščių Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Algirdo, Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos paminklų ansamblis Taline, Estijoje. Paminklas Lietuvos krepšinio karaliui Arvydui Saboniui (Talinas, Estija).

2009 m. – Projekto „Tūkstantmečio ženklų takas“, skirto Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, stogastulpiai su angelų skulptūromis „ Pasiaukojimas“ ir „Bičiulystė“ (Trakų r., Būdos k. , h – 4 m).

2009 m. – Paminklinis stogastulpis „Lietuvos vardui – 1000 metų“ (Prienai, h – 6 m).

2009 m. – Stogastulpis nuo Prienų ir Birštono krašto žmonių „Lietuva Baltijos kelyje“ (Baltijos kelio ruože, 38.5 km. nuo Vilniaus).

2009 m. – Trakų kapinių centrinis kryžius (Trakai, h-6,10 m).

2009 m. – Paminklinis stogastulpis su skulptūra „Keturiems kaimams-Krušinskų, Kubelių, Macijauskų, Naudžių“ (h- 5,50 m).

2009 m. – Stogastulpis su lietuvaitės skulptūra, skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui (Tirkiliškių parkas, Kaunas, h– 5,05 m).

2010 m. – Paminklinis koplytstulpis su užrašu „ LDK valdovas Vytautas 1392- 1430“ (Baltarusija, h – 4,73 m).

2010 m. – Stogastulpis su Rūpintojėlio skulptūra (Žalgirio pergalės parke, esančiame prie greitkelio Vilnius–Klaipėda, ties Cinkiškiais, h – 4,75 m).

2010 m. – Stogastulpis prie Kazlų Rūdos kultūros centro (Kazlų Rūda, h -7,00 m).

2010 m. – Stogastulpis su skulptūra „ Meilės ir piršlybų deivė Milda“ (Ožnugario k., Tauragės r., h – 5,80 m).

2011 m. – Skulptūrų prie Siesarties ežero, Molėtų r.: „Žvėrių ir paukščių seimas“ (h – 3,18 m), „ Po ąžuolu“ (h -2,80 m), „Zuikynė“ (h – 2,84 m), Pas briedį“ (h- 3,20 m), „ Aruode“ (h -3,65 m), „Bebrynė“ (h -3,00 m), „Neptūno svita“ (h- 4,36 m) – projektų autorius.

2011m. – Skulptūra „Medžiojima“ (prie Siesarties ežero, Molėtų r., h-5,18 m).

2011 m. – Stogastulpiai Dariaus ir Girėno žuvimo vietoje, Mysliborze (Lenkija): „Globėjas“ (h – 4,16 m ); „Motina globėja“ (h- 4,25 m) ; „Odė didvyriams“ (h – 4,05 m) ; „Aukščiausiojo globa“ (h -4,22 m).

2011 m. – Paminklinis stogastulpis Tarptautiniams miško metams („Girios aido“ teritorijoje, Druskininkuose, h- 7,24 m).

2011 m. – Koplytėlė su skulptūra „ Gemalė“ (Ožnugaris, Tauragės r., h- 3,47 m).

2011 m. – Stogastulpis, skirtas Tarptautiniams miško metams (Dūkštos, Vilniaus rajonas, h- 4,11 m).

2011 m. – Stogastulpis su angelų skulptūromis „ Baltijos kelias“ („ Angelų kalva“, Būdos k., Trakų r., h – 5,7 m ) – projekto autorius.

2011 m. – Stogastulpis su angelo skulptūra „ Padėkos angelas“ („ Angelų kalva“, Būdos k., Trakų r., h- 5,8 m ).

2011 m. – Skulptūra „Žinių sargas“ (Punskas,Lenkija, Punsko licėjaus 25 -osios laidos įamžinimui, h -1,50 m).

2011 m. – Stogastulpis su skulptūromis „ Bylojimas žemdirbiui Lietuvos“ (Deglėnai, Pasvalio r., h – 5,80 m).

2011 m. – Kryžius Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos įsteigimui (Mokolų k., Marijampolės r., h – 6,28 m).

2011 m. – Skulptūros „Pramotė“ ir „Pradiedas“ (J. Trinkūno sodybos šventvietė, Švenčionių r. , Dvarciškių k., abiejų h – po 2,20 m).

Prienų krašto muziejuje: 4 stogastulpiai ir 1 lauko suolas su skulptūra – teritorijoje, 2 sakralinės skulptūros – muziejuje;

Babtų kraštotyros muziejuje: 1 koplytėlė – muziejuje;

Maironio literatūros muziejuje: 1 koplytėlė – muziejuje;

Vilkaviškio krašto muziejuje: 1 lauko suolas su skulptūra – teritorijoje, 1 sakralinė skulptūra – muziejuje;

2011 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla „Po angelo sparnu 2011“ , Laisvalaikio ir verslo centras „Kempingas Slėnyje, Trakų r. (vadovas);

2011 m. – Projektas „ Kūrybos ir bendravimo džiaugsmas 2011“ . Akademinio jaunimo kūrybinės praktikos stovykla, Prienai (organizatorius);

2009 m. – Jaunųjų restauratorių kūrybinė stovykla „Darbai – giedantys paukščiai“, Prienai (organizatorius);

2009 m. – Respublikinė medžio skulptorių kūrybinė stovykla „Vertybių užuovėja po angelo sparnais“, Prienai (organizatorius);

2009 m. – Projektas „Tūkstantmečio ženklų takas“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti,Trakų r., Būdos km. (dalyvis, stogastulpių ansamblio – 17 stogastulpių su angelų skulptūromis projektų autorius);

2009 m. – Personalinė paroda (Krems, Austrija);

2008 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Žumberok, Čekija, (dalyvis);

2008 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Troškūnuose, Anykščių r.(dalyvis ir organizatorius);

2008 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Krukland, Lenkija, (dalyvis);

2007 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Grosschonau, Austrija (dalyvis);

2007 m. – Respublikinė menininkų stovykla Žeimiuose, Jonavos r. (dalyvis);

2007 m. – Profesionalaus meno galerijoje bendros parodos dalyvis Wiena, Austrija.

2006 m. – Tautodailės parodos dalyvis Prienų kultūros centre.

2006 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla ir paroda Grosschonau, Austrija.

2006 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Novi Hradok, Čekija, (dalyvis);

2006 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Kėdainiuose, (dalyvis);

2005 m. – Tautodailės parodos dalyvis Prienų kultūros centre.

2005 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla ir paroda Grosschonau, Austrija.

2005 m. – Profesionalaus meno galerijoje „ HOBO“ bendros parodos dalyvis Krems, Austrija.

2005 m. – 2 – oji jaunųjų medžio skulptorių stovykla Kačerginėjė, Kauno r. (organizatorius);

2005 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Bajorkiemyje, Kauno r. (organizatorius);

2004 m. – Prienų rajono tautodailės parodos dalyvis;

2004 m. – 1- oji jaunųjų medžio skulptorių stovykla Kačerginėjė, Kauno r. (organizatorius);

2004 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla ir paroda Gfohl, Austrija.

2004 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla ir paroda Grosschonau, Austrija.

2004 m. – Medžio skulptorių stovykla Europos vyrų sklandymo čempionato metu Pociūnuose, Prienų r. (organizatorius ir dalyvis);

2003 m. – Prienų rajono tautodailės parodos dalyvis;

2003 m. – Respublikinė tautodailės paroda, skirta pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviams, Vilnius (dalyvis);

2003 m. – Respublikinė medžio skulptorių stovykla, skirta Kražių miestelio 750 metų jubiliejui, Kražiai, Kelmės r. (organizatorius ir dalyvis);

2003 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Gfohl, Austrija (dalyvis);

2003 m. – Respublikinė jaunųjų menininkų stovykla Č. Milošo dvare Šatenių km., Kėdainių r. (dalyvis);

2002 m. – Prienų rajono tautodailės parodos dalyvis;

2002 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Pajiesyje, Dubravos miškų urėdijoje, Kauno r. (dalyvis);

2002 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Paudorf, Austrija (dalyvis);

2002 m. – Antroji tarptautinė medžio skulptorių stovykla, Prienai (organizatorius);

2001 m. – Prienų rajono tautodailės parodos dalyvis;

2001 m. – Pakuonio ir Birštono vidurinėse mokyklose vaikų drožėjų stovyklos (organizacinė pagalba);

2001 m. – Lietuvos – Austrijos menininkų draugystės paroda Gfohl mieste, Austrijoje (dalyvis);

2001 m. – Medžio skulptorių stovykla Šunskuose, Marijampolės r. (organizatorius, dalyvis);

2001 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Č. Milošo tėviškėje Kėdainių r. (organizatorius, dalyvis);

2001 m. – Medžio skulptorių stovykla pasaulio moterų sklandymo čempionato metu Pociūnuose, Prienų r. (organizatorius, dalyvis);

2001 m. – Tarptautinė medžio skulptorių stovykla Vilkijoje, Kauno r. (dalyvis);

2000 m. – Austrijos-Lietuvos menininkų paroda, St. Gallen,Austrijoje (dalyvis);

2000 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Kazlų Rūdos estetinio lavinimo mokykloje (projektas “Dirbti, kalbėti – tobulėti”, dalyvis);

2000 m. – Personalinė paroda Vilkaviškyje;

2000 m. – Vaikų medžio drožėjų stovykla Igliaukoje, Anzelmo Matučio tėviškėje (organizatorius ir dalyvis);

2000 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Smalėnuose, Lenkijoje (organizacinė pagalba);

2000 m. – Jaunųjų medžio drožėjų kūrybinė stovykla “Medžio skiedra – mano kelio pradžia” Prienuose (organizatorius ir dalyvis);

2000 m. – Prienų rajono tautodailės parodos dalyvis;

1999 m. – Švedijos dienų Kaune parodos dalyvis;

1999 m. – Austrijos-Lietuvos menininkų draugystės paroda Prienuose ir Kaune (organizatorius ir dalyvis);

1999 m. – Austrijos-Lietuvos menininkų draugystės paroda Stockerau, Austrijoje (dalyvis);

1999 m. – Tautodailės parodos dalyvis Prienuose ir Kaišiadoryse;

1999 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Inami, Toyama, Japonijoje (dalyvis);

1999 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Smalėnuose, Lenkijoje (organizacinė pagalba, dalyvis);

1999 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Igliaukoje, Marijampolės r., A. Matučio tėviškėje (organizatorius ir dalyvis);

1998 m. – Tautodailės parodos Prienuose dalyvis;

1998 m. – Austrijos – Lietuvos menininkų paroda Gfohl mieste, Austrijoje (dalyvis);

1998 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla ir paroda Munchsteinenach’e, Vokietijoje (dalyvis);

1998 m. – Baltijos jūros šalių medžio drožėjų stovykla Birštone, (organizatorius ir dalyvis);

1998 m. – Kūrybinė medžio drožėjų stovykla Blovand’e, Danijoje (organizatorius ir dalyvis);

1997 m. – Tautodailės paroda Prienuose (dalyvis);

1997 m. – Personalinė paroda Vilkaviškyje;

1997 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Paudorf’e, Austrijoje, (organizacinė pagalba, dalyvis);

1997 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Prienuose (organizatorius ir dalyvis);

1996 m. – Tautodailės paroda Prienuose (dalyvis);

1996 m. – Austrijos – Lietuvos – Čekijos menininkų paroda Paudorf’e ir Krems’e Austrijoje (dalyvis);

1996 m. – Tarptautinė medžio drožėjų stovykla Trebič’e, Čekijoje (dalyvis);

1996 m. – Kūrybinė medžio drožėjų stovykla Matiesonyse, Prienų r., profesoriaus J. Kazlauslo tėviškėje (organizatorius ir dalyvis);

1995 m. – Tautodailės paroda Prienuose(dalyvis);

1995 m. – Čekijos – Lietuvos menininkų paroda Rajgrade ir Prahoje, Čekijoje (dalyvis);

1994 m. – Tautodailės parodų dalyvis Prienuose ir Vilniuje;

1993 m. – Tautodailės parodų dalyvis Prienuose ir Kaune;

1993 m. – Kūrybinė medžio drožėjų stovykla “Žalgirio parkas” Babtuose (dalyvis);

1992 m. – Tautodailės paroda Prienuose (dalyvis);

1992 m. – Parodų dalyvis Naumburg’e, Achen’e Vokietijoje bei Kaune.

1991 m. – Tautodailės paroda Prienuose (dalyvis);

1991 m. – Personalinė paroda Bad Zwischenan’e, Vokietijoje.

1990 m. – Kūrybinė medžio drožėjų stovykla Norilske, Rusijoje (dalyvis);

1987 m. – 1990 m. – Tautodailės parodų Prienuose, Kaune ir Vilniuje dalyvis.

1986 m. – Pirmoji personalinė paroda Prienuose.